Meme Kanseri Türleri Nelerdir?

Kadınlarda en sık görülen kanser türleri arasında meme kanseri birinci sıradadır. Dünya genelinde her 8 kadından birine meme kanseri teşhisi konmaktadır. Meme kanseri, ağırlıklı olarak kadınlarda görülmekle beraber erkeklerde de düşük sıklıkta (%1) görülebilmektedir.

Meme kanserinin görülme sıklığındaki artışa rağmen, tanı ve tedavi alanındaki gelişmeler sonucunda meme kanserine bağlı ölüm oranları giderek azalmaktadır.

Meme kanserinin birkaç türü mevcuttur. Memede bulunan lob, lobül ve süt kesecikleri ince süt kanalları ile birbirine bağlanmaktadır. Memedeki bu yapılarda oluşabilen tümörün bulunduğu yere ve başlangıç noktasına göre türler farklılaşmaktadır.

Duktal veya lobüler karsinom

Çoğu meme kanseri, vücuttaki organları ve dokuları kaplayan epitelyal hücrelerde başlayan tümörler olan karsinomlardır. Memede karsinomlar oluştuğunda, genellikle kanallardaki (süt kanalları) veya lobüllerdeki (memedeki süt üreten bezler) hücrelerde başlayan, adenokarsinom adı verilen daha spesifik bir türü oluşturmaktadır.

Yerinde ve invazif meme kanserleri

Meme kanserinin türü aynı zamanda kanserin yayılıp yayılmadığını da gösterebilir.

Duktal karsinoma in situ (DCIS) meme kanseri, süt kanalında başlayan ve meme dokusunun geri kalanına yayılmayan bir ön kanserdir.  Dolayısıyla bu tür metaztas yapmaz yani vücudun diğer bölgelerine yayılım göstermez. DCIS’nin hormon reseptörü pozitif olması durumunda, ameliyattan sonra tamoksifen veya aromataz inhibitörü ilaçlarla tedavi seçenekleri bulunur.

İnvaziv (veya infiltre edici) meme kanseri ise çevredeki meme dokusuna yayılan (istila eden) her türlü meme kanserini tanımlamak için kullanılır. İnvaziv duktal karsinom tüm meme kanserlerinin yaklaşık %70-80’nini oluşturur.

İnvaziv meme kanserlerinin özel türleri

İnvaziv meme kanserlerinin görülme sıklığı daha düşüktür ancak diğer meme kanseri türlerine göre hastalığın seyri daha ciddi olabilmektedir. İnvaziv duktal karsinom memedeki süt kanalını kaplayan hücrelerde başlar. Buradan kanser, kanalın duvarını kırar ve yakındaki meme dokularına doğru büyür. Bu noktada lenf sistemi ve kan dolaşımı yoluyla vücudun diğer bölgelerine yayılabilir yani metastaz yapabilir. İnvaziv lobüler karsinom, süt üreten meme bezlerinde (lobüller) başlar. IDC gibi metaztas yapabilme riski vardır. İnvaziv lobüler karsinomun fizik muayene ve mamogram gibi görüntüleme ile tespit edilmesi, invazif duktal karsinomdan daha zor olabilir. Diğer invaziv karsinom türleriyle karşılaştırıldığında her iki memeyi de etkileme olasılığı daha yüksektir. Yaklaşık 10 invaziv meme kanserinden 1’i invaziv lobüler karsinomdur

-Üçlü negatif meme kanseri

Üçlü negatif meme kanseri, agresif bir invaziv meme kanseri türüdür. Kanser hücrelerinin östrojen veya progesteron reseptörlerine (ER veya PR) sahip olmadığı ve ayrıca HER2 adı verilen proteini hiç üretemediği veya az miktarda ürettiği bir türdür. Hücrelerin testleri her üç testte de “negatif” çıktığı için bu şekilde adlandırılmaktadır. Tüm meme kanserlerinin yaklaşık %15’ini oluşturur ve tedavisi zor bir kanser olabilir. Bu kanserler 40 yaş altı, siyah ırktan veya BRCA1 mutasyonuna sahip kadınlarda daha yaygın olma eğilimindedir.

-İnflamatuar meme kanseri

İnflamatuar meme kanseri, kanser hücrelerinin derideki lenf damarlarını bloke ederek memenin “iltihaplı” görünmesine neden olduğu agresif seyirli bir invaziv meme kanseri türüdür. Bu kanser türü oldukça nadir görülür ve tüm meme kanserlerinin yaklaşık %1 ila %5’ini oluşturur. İnflamatuar meme kanseri daha çok genç kadınlarda (40 yaş altı) ortaya çıkma eğilimindedir, aşırı kilolu veya obez kadınlar arasında daha yaygındır.

 

Daha az görülen meme kanseri türleri

Memedeki diğer hücre türlerinde büyümeye başlayan başka meme kanseri türleri de vardır. Bu kanserler çok daha az yaygındır ve bazen farklı tedavi türlerine ihtiyaç duyarlar.

Memenin Paget hastalığı

Memenin Paget hastalığı nadirdir ve tüm meme kanseri vakalarının yalnızca %1-3’ünü oluşturur.  Meme kanallarında başlar ve meme başının derisine, oradan da areolaya (meme ucunun etrafındaki koyu halka) yayılır.

Anjiyosarkom

Meme sarkomları nadirdir ve tüm meme kanserlerinin %1’inden azını oluşturur.  Anjiyosarkom, kan damarlarını veya lenf damarlarını kaplayan hücrelerde başlar.  Meme dokusunu veya memenin derisini kapsayabilir. Bazıları o bölgedeki önceki radyasyon tedavisiyle ilişkili olabilir.

Fillodes tümörü

Fillodes tümörleri nadir görülen meme tümörleridir. Kanallarda veya lobüllerde gelişen karsinomların aksine, memenin bağ dokusunda (stroma) gelişirler. Çoğu iyi huyludur ancak kötü huylu (kanser) olanlar da vardır.

 

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Call Now Button0312 229 20 55